26.11.2022 | 10:50
RO RU EN

Noutăți

Expert național - standardele de calitate ale activității avocaților AJGS

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) şi Asociația Barourilor Americane - Inițiativa pentru Supremația Legii (ABA ROLI Moldova) selectează un expert pentru elaborarea Standardelor de calitate ale activității avocaților pe cauzele cu implicarea victimelor infracțiunilor (violenței domestice, sexuale și a victimelor traficului de ființe umane).

Serviciile prestate: elaborarea, în baza legislației pertinente și a obiectivelor trasate în Strategia de Activitate în sistemul de acordare a AJGS, a standardelor de calitate ale activității avocaților pe cauzele cu implicarea victimelor infracțiunilor, violenței domestice, sexuale și a victimelor traficului de ființe umane.

Această activitate este desfășurată de către CNAJGS în parteneriat cu ABA ROLI Moldova, în cadrul proiectului"Susținerea Reformei Justiției Penale și a Combaterea Corupției", finanțat de Biroul Internațional pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii al Departamentului de Stat al SUA (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs - INL).

Scopul general și obiectivele activității: Elaborarea Standardelor de calitate ale activității avocaților în cauzele cu implicarea victimelor infracțiunilor (violenței domestice, sexuale și a victimelor traficului de ființe umane) va seta un prag minim de calitate referitor la măsurile pe care trebuie să le întreprindă avocații reprezentând victime ale infracțiunilor, bazate pe nevoile speciale ale acestor grupuri, inclusiv recomandări privind relația avocat - beneficiar.

Urmare a instituționalizării acestor Standarde de calitate, avocatul, în procesul de reprezentare, va depune toată diligența, astfel încât victima reprezentată, să beneficieze de o asistență cât mai calitativă. Scopul realizării activităților date este îmbunătățirea calității serviciilor prestate victimelor infracțiunilor de către avocații care acordă asistență juridică garantată de stat prin inserarea maximului de acțiuni necesare a fi întreprinse în cadrul reprezentării intereselor victimelor. În consecință, se preconizează majorarea numărului de avocați din lista specializată ce va asigura accesibilitatea la servicii specializate pentru toate cauzele cu implicarea victimelor infracțiunilor.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

1.Stabilirea unor instrumente de lucru, utilizate întru atingerea obiectivelor propuse;

2.Stabilirea unei metodologii de elaborare a Standardelor de calitate, prin distribuirea sarcinilor între experţi;

3.Efectuarea unei analize a calității serviciilor juridice prestate de către avocați pe cauzele cu implicarea victimelor infracțiunilor (consultări / interviuri).

4.Efectuarea unui studiu comparat asupra prevederilor și bunelor practici internaţionale referitoare la standardele de calitate pe cauzele cu implicarea victimelor infracțiunilor.

5.Formularea standardelor de calitate pe cauzele cu implicarea victimelor infracțiunilor, prin prisma studiului legislației și practicilor naționale;

6.Formularea recomandărilor specifice pentru implementarea standardelor de calitate pe cauzele cu implicarea victimelor infracțiunilor, inclusiv modificări ale legislaţiei naţionale, ori alte mijloace de implementare.

7.Evaluarea impactului implementării standardelor de calitate pe cauzele cu implicarea victimelor infracțiunilor.

Aranjamente instituționale

Experții vor încheia un contract de prestări servicii cu ABA ROLI Moldova, unde beneficiar direct al serviciilor prestate va fi CNAJGS, conform condițiilor indicate în termenii de referință. În procesul de prestare a serviciilor, experții selectați vor comunica direct cu staff-ul ABA ROLI, CNAJGS și cu echipa de proiect.

Cerințele față de specialiști/specialiste:

Studii:

în drept, drepturile omului sau alt domeniu relevant.

Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională:

Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul juridic;

Experiență în efectuarea cercetărilor şi elaborare de studii;

Experiență profesională specifică privind examinarea cauzelor cu implicarea victimelor infracțiunilor.

Experiență de lucru cu sistemul AJGS

Cunoștințe și abilități:

Abilități de analiză şi cercetare;

Abilități de lucru în echipă;

Profesionalism, punctualitate, responsabilitate.

Rugăm candidații interesați să expedieze un CV și orice alte informații pe care le considerați relevante procesului de selecție la adresa vlad.popa@abaroli.org