11.07.2020 | 17:01
RO RU EN

Noutăți

În atenția avocaților ce prestează servicii de asistență juridică garantată de stat

Se atenționează toți avocații ce prestează servicii de asistență juridică garantată de stat, despre obligativitatea respectării cu strictețe a prevederilor contractuale inclusiv a graficelor de serviciu ale avocaților (asistența juridică de urgență), a tuturor obligațiunilor prevăzute în cadrul normativ ce reglementează sistemul de asistență juridică garantată de stat din Republica Moldova, cât și a altor acte normative care reglementează activitatea avocaților.