30.11.2022 | 18:49
RO RU EN

Noutăți

În atenţia avocaţilor de serviciu!

În cadrul proiectului operaţional “Fortificarea instrumentelor de gestionare şi asigurare a calităţii asistenţei juridice din Republica Moldova”, Programul de Drept al Fundaţiei “Soros-Moldova” a iniţiat efectuarea unei Cercetări cu privire la respectarea drepturilor procesuale ale persoanelor reţinute. Cercetarea reprezintă o iniţiativă regională promovată în cadrul Reţelei Reformatorilor de Asistenţă Juridică (LARN) şi este realizată concomitent în Georgia, Ucraina şi Moldova, având la bază rezultatele iniţiativei similare implementate cu succes în Anglia, Ţara Galilor, Scoţia, Franţa şi Olanda. Cercetarea va fi efectuată de 2 experţi naţionali (Nadejda Hriptievschi şi Tudor Osoianu), iar consultările vor fi reflectate într-un document de raport.

Obiectivul cercetării constă în observarea directă a activităţii cotidiene a practicilor din domeniul justiţiei penale (ofiţeri de urmărire penală. avocaţi) şi evaluarea aplicării în practică a următoarelor drepturi ale persoanelor reţinute; 1. dreptul la informare; 2. dreptul la apărare; 3. dreptul la tăcere; 4. dreptul la traducător.

Conform Planului de acţiuni aprobat, cercetătorii se vor afla în incinta Inspectoratului de Poliţie a sect. Centru din mun. Chişinău (str. Bulgară, 40), în perioada iulie-august 2014.** De asemenea cercetătorii urmează să efectueze câte 5 interviuri cu avocaţii şi ofiţerii de urmărire penală din câteva sectoare de poliţie, inclusiv din afara mun. Chişinău.

Astfel, solicităm respectuos avocaţilor care acordă asistenţă juridică de urgenţă să coopereze cu cercetătorii, prin anunţarea la telefon a cercetătorilor despre cazurile de reţinere a persoanelor în incinta sect. de poliţie al sect. Centru din mun. Chişinău. Totodată avocaţii de serviciu sunt rugaţi să manifeste deschidere în privinţa asistării cercetătorilor la întocmirea procesului-verbal de reţinere şi a procesului verbal de audiere a persoanei reţinute. Pentru fiecare asemenea caz, cercetătorii vor semna o clauză de confidenţialitate.

Datele de contact ale cercetătorilor:
Tudor Osoianu: 079407536
Nadejda Hriptievschi: 069817237