24.08.2019 | 11:55
RO RU EN

Noutăți

În atenția Oficiilor teritoriale și avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat!

Precizări privind intrarea în vigoarea și aplicarea modificărilor ce vizează majorarea unității convenționale, în baza căreia se calculează onorariul avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat.

La data de 27 decembrie 2018, CNAJGS a adoptat Hotărârea nr. 23 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat.

Una din modificări vizează majorarea unității convenționale, în baza căreia se calculează onorariul avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, de la 20 la 30 lei. În acest sens, bugetul alocat pentru remunerarea prestatorilor de servicii de asistență juridică garantată de stat pentru anul 2019 a fost majorat suplimentar cu 11861, 6 mii lei.

Ținem să facem o precizare privind intrarea în vigoarea și aplicarea modificărilor ce vizează majorarea unității convenționale.

Potrivit art. 56 al Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, actele normative se publică, în condițiile legii, în Registrul de stat al actelor juridice, precum şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării.

La moment, hotărârea CNAJGS cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat este în proces de înregistrare în Registrul de stat al actelor juridice, după care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

În această ordine de idei, aplicare cuantumului unității convenționale în mărime de 30 lei va fi posibilă numai peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii CNAJGS nr. 23 din 27.12.2018 cu privire Regulamentului cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat. Până la acea dată, rămâne a fi aplicabil cuantumul de 20 de lei.

După intrarea în vigoare a modificării ce vizează mărimea unității convenționale, acțiunile care au fost întreprinse de avocat, în cadrul unui dosar, până la data intrării în vigoare, se vor remunerarea în cuantum de 20 lei per unitate convențională, iar acțiunile procesuale realizate de avocat, începând cu data intrării în vigoare, se vor remunerarea în cuantum de 30 lei per unitate convențională.

Cu respect,

Emanoil PLOȘNIȚA,
Președintele Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat