24.08.2019 | 12:32
RO RU EN

Noutăți

În atenția Oficiilor teritoriale și avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat!

La data de 27 decembrie 2018, CNAJGS a adoptat Hotărârea nr. 23 cu privire la modificarea punctului 3 din Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat.

Una din modificări vizează majorarea unității convenționale, în baza căreia se calculează onorariul avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, de la 20 la 30 lei. În acest sens, bugetul alocat pentru remunerarea prestatorilor de servicii de asistență juridică garantată de stat pentru anul 2019 a fost majorat suplimentar cu 11861, 6 mii lei.

Astăzi, 01 februarie 2019, hotărârea CNAJGS cu privire la modificarea punctului 3 din Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat a fost publicată în Monitorul Oficial.

Ținem să facem o precizare privind intrarea în vigoarea și aplicarea modificărilor ce vizează majorarea unității convenționale.

Potrivit art. 56 al Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, “actele normative se publică, în condițiile legii, în Registrul de stat al actelor juridice, precum şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării”.

În această ordine de idei, aplicare cuantumului unității convenționale în mărime de 30 lei va fi posibilă numai doar începând cu 01 martie 2019. Până la această dată, rămâne a fi aplicabil cuantumul de 20 de lei.

După intrarea în vigoare a modificării ce vizează mărimea unității convenționale, acțiunile care au fost întreprinse de avocat, în cadrul unui dosar, până la data intrării în vigoare, se vor remunerarea în cuantum de 20 lei per unitate convențională, iar acțiunile procesuale realizate de avocat, începând cu data intrării în vigoare, se vor remunerarea în cuantum de 30 lei per unitate convențională.