29.09.2020 | 20:01
RO RU EN

Noutăți

În atenția Oficiilor teritoriale și avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat!

La data de 17 ianuarie 2020, CNAJGS a adoptat Hotărârea nr. 7 cu privire la modificarea Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat.

Una din modificări vizează majorarea unității convenționale, în baza căreia se calculează onorariul avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, de la 30 la 40 lei. O altă modificare importantă vizează pct. 12 din regulament, care are drept efect excluderea unui plafon, care nu permitea avocaților remunerarea cu 100% în caz de acordare a asistenței juridice pe două și mai multe cauze în aceeași zi. Hotărârea urma să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Astăzi, 14 februarie 2020, Hotărârea CNAJGS nr. 7 din 17 ianuarie 2020 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 44-54, respectiv a intrat în vigoare.

Ținem să facem o precizare privind intrarea în vigoarea și aplicarea modificărilor ce vizează majorarea unității convenționale. Modificările produse nu au putere retroactivă!

În această ordine de idei, aplicare cuantumului unității convenționale în mărime de 40 lei va fi posibilă numai doar, începând cu ziua intrării în vigoare a Hotărârii, adică 14 februarie 2020. Până la această dată, rămâne a fi aplicabil vechiul tarif.

După intrarea în vigoare a modificării ce vizează mărimea unității convenționale, acțiunile care au fost întreprinse de avocat, în cadrul unui dosar, până la data intrării în vigoare, se vor remunerarea în cuantum de 30 lei per unitate convențională, iar acțiunile procesuale realizate de avocat, începând cu data intrării în vigoare, se vor remunerarea în cuantum de 40 lei per unitate convențională.

Aceeași regulă este valabilă și pentru modificarea care vizează pct. 12 din Regulament.