08.08.2022 | 19:48
RO RU EN

Noutăți

Invităm avocații și alte persoane interesate să înainteze propuneri de modificare a Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat

Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat a lansat inițiativa de a revizui Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin hotărârea Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat nr. 22/2008.

În acest sens, în baza hotărârii CNAJGS Nr. 20 din 12 iulie 2021 a fost creat un grup de lucru, cu următoarea componență:

  1. Darii Lilian
  2. Chiruța Sergiu
  3. Paciurca Iulian
  4. Grijuc Victor
  5. Suhov Vadim
  6. Suruceanu Svetlana
  7. Grițco Pavel
  8. Gafton Mihail

La moment, grupul de lucru este în proces de colectare a propunerile de modificare a regulamentului.

Cu această ocazie invităm avocații și alte persoane interesate să înainteze propuneri de modificare.

Propunerile urmează a fi argumentate și expuse în forma scrisă până la data de 07.10.2021, la următoarea adresă de e-mail: bpap.cpisarenco@gmail.com.