06.06.2023 | 12:54
RO RU EN

Noutăți

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale "Ziua Juristului"

La data de 19 octombrie juriştii din Republica Moldova celebrează sărbătoarea profesională “Ziua Juristului”.

Această sărbătoare este semnificativă pentru profesioniștii care își aduc aportul la înfăptuirea justiției prin promovarea valorilor sociale supreme, apărarea demnității, drepturilor și libertăților omului.

Cu acest prilej, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine. Tuturor juriștilor, implicați sau nu în acordarea asistenței juridice garantate de stat, Consiliul Naţional le urează prosperitate, împliniri personale și mari succese în plan profesional. Fie ca aprecierile pentru contribuția Dumneavoastră întru triumful dreptății și a echității să Vă aducă multă satisfacție, perseverență și noi realizări în exercitarea nobilei profesii!