06.06.2023 | 12:24
RO RU EN

Noutăți

Oficiul Teritorial Cahul al CNAJGS anunţă concurs de selectare a unui avocat public

N.B: Avocații publici care vor fi selectați vor acorda asistență juridică garantată de stat în toate raioanele din jurisdicţia OT Cahul.

SARCINILE DE BAZĂ

  1. avocatul public desfăşoară activitate de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură, acordă asistenţă juridică calificată în temeiul Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat conform regulilor stabilite de CNAJGS;
  2. avocatul public acordă asistență juridică garantată de stat fiind obligat să se abțină de la acordarea asistenței juridice calificate pe alte cauze, decât cele pe care a fost desemnat de către Oficiul Teritorial al CNAJGS;
  3. avocatul public are obligația de a prelua lunar numărul minim de cauze stabilite prin Hotărârea CNAJGS nr. 24 din 21.12.2012;
  4. avocatul public înscris în lista avocaţilor de serviciu va acorda asistenţa juridică de urgenţă, în conformitate cu ,,Regulamentul cu privire la procedura de solicitare şi desemnare a avocatului pentru acordarea asistenţei juridice de urgenţă", aprobat de CNAJGS;
  5. avocatul public are obligația de acorda asistenţa juridică primară în volumul și modul stabilit Hotărârea CNAJGS nr. 24 din 21.12.2012, conform programului convenit de comun acord cu Oficiul Teritorial al CNAJGS;
  6. avocatul public are şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi Regulamentul de activitate al avocaţilor publici.

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAŢI

La concurs pot participa persoanele, care au obţinut dreptul de a practica activitatea de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură şi au depus dosarul complet de participare la concurs, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dosarele de participare incomplete nu vor fi examinate de către Comisia de concurs.

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS

Candidatul urmează să depună dosarul de participare la concurs la Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS sau Aparatul Administrativ al CNAJGS.

Dosarul include:
1. cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitante;
2. copia buletinului de identitate;
3. copia licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat;
4. avizul Baroului de Avocaţi pentru admiterea avocatului în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;
5. CV-ul candidatului;
6. scrisoare de motivare;
7. copiile certificatelor de participare a candidatului la sesiuni de instruire profesională pe parcursul ultimului an calendaristic;
8. alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor. În caz de necesitate, Comisia de concurs este în drept să solicite şi alte acte relevante pe care persoana le deţine.

Dosarele de participare incomplete nu vor fi examinate de către Comisia de concurs.
Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la concurs.
Data limită pentru depunerea dosarului: 7 decembrie 2014.