22.07.2024 | 08:10
RO RU EN

Noutăți

Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS anunţă concurs pentru selectarea a doi para-juristi pentru acordarea asistenţei juridice primare

Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), para-juristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, avînd studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat, conform Regulamentului de activitate al para-juriştilor aprobat prin Hotărârea CNAJGS nr. 5 din 15.06.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.7-12, art.49).

SARCINILE DE BAZĂ:

• furnizează informaţii şi oferă consultanţă la solicitarea locuitorilor din comunitate;
• mediază, la solicitare, conflictele între membrii comunităţii;
• organizează seminare şi lecţii publice pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională;
• oferă informaţii membrilor comunităţii în care activează în scopul prevenirii apariţiei unor probleme de natură juridică sau conflicte;
• participă, în limitele prevăzute de legislaţie, la procesele locale de luare a deciziilor;
• direcţionează cazurile în care este nevoie de asistenţă juridică calificată către avocaţi, şi după caz, către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional;
• alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi Regulamentul de activitate al parajuriştilor.

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAŢ:

Studii: juridice incomplete sau studii superioare complete. Cunoştinţe şi Abilităţi: cunoştinţe juridice, iniţiativă, responsabilitate, capacităţi de comunicare, cunoştinţe de operare la calculator: Office, Internet; cunoaşterea limbii române şi a limbii ruse este obligatorie; deţinerea diplomei de studii juridice complete va constitui un avantaj.

ACTIVITATEA DE PARA-JURIST ESTE INCOMPATIBILĂ CU:

• activitatea remunerată cu atribuţii decizionale în cadrul autorităţilor publice locale;
• activitatea de funcționar public și funcția de demnitate publică;
• orice alte funcții sau activități remunerate, fără acordul Consiliului Național;
• orice alte activități care ar putea pune la dubiu credibilitatea sau poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele sistemului de asistență juridică garantată de stat.

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS

Candidații urmează să depună dosarul de participare la concurs la Oficiul teritorial Cahul al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat

Dosarul include:

• cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate (formă liberă);
• copia buletinului de identitate;
• diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;
• scrisoare de motivaţie;
• ancheta completată de primarul localităţii (modelul este anexat la mesaj);
• declaraţie cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat (formă liberă);
• declaraţie cu privire la conflictul de interese în cazul existenţei acesteia;
• alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la concurs.

Data limită pentru depunerea actelor: 30 decembrie, ora 16:00.

Despre data și ora desfăşurării concursului candidații preselectați vor fi anunțați suplimentar.

Actele se depun la sediul Oficiului Teritorial Cahul al CNAJGS amplasat pe adresa or. Cahul, str. Independenţei nr. 6 sau la adresa de e-mail: ot_cahul@cnajgs.md, tel. / fax.: (0299) 20-413, 20-763


Anchetă_completată_de_primar__4_.docx