22.02.2024 | 23:04
RO RU EN

Noutăți

Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS anunţă concurs prelungit pentru selectarea a doi para-juristi pentru acordarea asistenţei juridice primare

ACTIVITATEA DE PARA-JURIST ESTE INCOMPATIBILĂ CU:

• activitatea remunerată cu atribuţii decizionale în cadrul autorităţilor publice locale;
• activitatea de funcționar public și funcția de demnitate publică;
• orice alte funcții sau activități remunerate, fără acordul Consiliului Național;
• orice alte activități care ar putea pune la dubiu credibilitatea sau poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele sistemului de asistență juridică garantată de stat.

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS

Candidații urmează să depună dosarul de participare la concurs la Oficiul teritorial Cahul al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat

Dosarul include:

• cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate (formă liberă);
• copia buletinului de identitate;
• diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;
• scrisoare de motivaţie;
• ancheta completată de primarul localităţii (modelul este anexat la mesaj);
• declaraţie cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat (formă liberă);
• declaraţie cu privire la conflictul de interese în cazul existenţei acesteia;
• alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la concurs.

Data limită pentru depunerea actelor: 30 noiembrie, ora 16:00.

Despre data și ora desfăşurării concursului candidații preselectați vor fi anunțați suplimentar.

Actele se depun la sediul Oficiului Teritorial Cahul al CNAJGS amplasat pe adresa or. Cahul, str. Independenţei nr. 6 sau la adresa de e-mail: ot_cahul@cnajgs.md, tel. / fax.: (0299) 20-413, 20-763


Anchetă_completată_de_primar.docx