08.08.2022 | 19:51
RO RU EN

Noutăți

Oficiul Teritorial Chișinău al CNAJGS anunță angajarea a 2 contabili și 2 consultanți

Oficiul Teritorial Chișinău al CNAJGS anunță angajarea a 2 contabili și 2 consultanți:

POZIŢII VACANTE: 2 contabili în cadrul OT Chişinău al CNAJGS;
2 consultanți în cadrul OT Chișinău al CNAJGS.

DEPUNEREA DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Candidatul urmează să depună dosarul de participare la concurs la sediul Oficiului Teritorial Chișinău al CNAJGS (mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1, bl. A, et. 3, of. 35,36) .

DOSARUL INCLUDE:
1. copia buletinului de identitate;
2. copia actului de studiu care confirmă pregătirea profesională;
3. CV-ul candidatului;
4. scrisoare de motivare;
5. alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor. În caz de necesitate, pot fi solicitate şi alte acte relevante pe care persoana le deţine.

Dosarele de participare incomplete nu vor fi examinate.
Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la interviu

Data limită pentru depunerea dosarului: 20 februarie 2015, ora 16:00.
Despre, data şi locul desfăşurării interviului candidaţii preselectaţi vor fi informaţi suplimentar.