22.02.2024 | 22:32
RO RU EN

Noutăți

Oficiul Teritorial Chişinău al CNAJGS anunţă concurs prelungit pentru selectarea a trei para-juristi pentru acordarea asistenţei juridice primare

Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), para-juristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, avînd studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat, conform Regulamentului de activitate al parajuriştilor aprobat prin Hotărârea CNAJGS nr. 5 din 15.06.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.7-12, art.49).

SARCINILE DE BAZĂ:

• furnizează informaţii şi oferă consultanţă la solicitarea locuitorilor din comunitate;
• mediază, la solicitare, conflictele între membrii comunităţii;
• organizează seminare şi lecţii publice pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională;
• oferă informaţii membrilor comunităţii în care activează în scopul prevenirii apariţiei unor probleme de natură juridică sau conflicte;
• participă, în limitele prevăzute de legislaţie, la procesele locale de luare a deciziilor;
• direcţionează cazurile în care este nevoie de asistenţă juridică calificată către avocaţi, şi după caz, către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional;
• alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi Regulamentul de activitate al parajuriştilor.

CERINŢELE FAŢĂ DE CANDIDAŢI:
Studii: juridice incomplete sau studii superioare complete;
Cunoştinţe şi Abilităţi: cunoştinţe juridice, iniţiativă, responsabilitate, capacităţi de comunicare;
Cunoştinţe de operare la calculator: Pachetul Office, Internet;
Cunoaşterea limbii române şi a limbii ruse este obligatorie; deţinerea diplomei de studii juridice complete va constitui un avantaj.

ACTIVITATEA DE PARA-JURIST ESTE INCOMPATIBILĂ CU:
• activitatea remunerată cu atribuţii decizionale în cadrul autorităţilor publice locale;
• activitatea de funcționar public și funcția de demnitate publică;
• orice alte funcții sau activități remunerate, fără acordul Consiliului Național;
• orice alte activități care ar putea pune la dubiu credibilitatea sau poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele sistemului de asistență juridică garantată de stat.

DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS INCLUDE:
• cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate (formă liberă);
• copia buletinului de identitate;
• diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;
• scrisoare de motivaţie;
• ancheta completată de primarul localităţii (modelul este anexat la mesaj);
• declaraţie cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat (formă liberă);
• declaraţie cu privire la conflictul de interese în cazul existenţei acesteia;
• alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Candidaţii urmează să depună dosarul de participare la concurs la Oficiul teritorial Chişinău al CNAJGS (or. Chişinău, str. A. Russo, 1, bl. A, of. 36), nr. tel.: (022) 49-63-39, sau la adresa de e-mail ot_chisinau@cnajgs.md, până la data de 17 martie 2023, ora 16:00.

Persoana responsabilă: Pîrgari Maxim nr. tel. 067444851


Anchetă_completată_de_primar.docx