30.11.2022 | 19:06
RO RU EN

Noutăți

Şase ani din momentul intrării în vigoare a Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat

Astăzi, 1 iulie, se împlinesc 6 ani din momentul intrării în vigoare a Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat, care a stat la baza creării sistemului de asistență juridică garantată de stat.

Sistemul de asistenţă juridică garantată de stat are misiunea de protejare a dreptului la un proces echitabil, stabilit de articolul 6 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv asigurarea accesului liber şi egal pentru toate persoanele la asistenţă juridică, prin organizarea şi acordarea asistenţei juridice garantate de stat, precum şi diminuarea impedimentelor economico-financiare în realizarea accesului la justiţie.

Pe parcursul a 6 ani au beneficiat de asistență juridică calificată 152334 de persoane, dintre care în 2013—37007, iar în 6 luni din 2014— 19627, numărul beneficiarilor fiind în continuă creștere.

De la intrarea în vigoare a Legii și pînă în anul 2012 asistența juridică calificată era acordată doar pe cauze penale. Începând cu anul 2012 acordarea asistenței a fost extinsă și pe cauze non-penale (contravenționale, civile și de contencios-administrativ). La moment, pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat sunt implicați 502 avocați, care acordă asistența juridică calificată și 33 parajuriști, care acordă asistență juridică primară.

Pregătirea pentru lansarea şi funcţionarea sistemului asistenţei juridice garantate de stat a fost şi continuă să fie susţinută de către donatori, în special de către Fundaţia Soros-Moldova şi PNUD-Moldova. CNAJGS a reuşit să coopteze în procesul de promovare a noului sistem şi alţi donatori, precum Programul Comun al CoECE, UNICEF-Moldova, dar nu a epuizat nici pe departe lista de potenţiali parteneri. Interesul actualilor şi potenţialilor parteneri ai CNAJGS pentru consolidarea capacităţii sistemului de asistenţă juridică garantată de stat este tot mai evident.

De la lansare și pînă în prezent, activitatea sistemului a demonstrat o serie de tendinţe pozitive, însă, cu toate acestea se constată o serie de constrîngeri și deficiențe, precum ar fi: unele imperfecțiuni ale cadrului legislativ care urmeează a fi ajustate, volum de lucru în creștere al colaboratorilor Oficiilor teritoriale și Aparatului administrativ, inexistenţa unui mecanism de recuperare a cheltuielilor de asistență juridică garantată de stat și de acces la bazele de date pentru verificarea capacității de plată a solicitanților.