29.09.2020 | 18:58
RO RU EN

Noutăți

Ședința Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat.

La data de 17 februarie 2020, va avea loc ședința Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat ora 15.00, sediul CNAJGS, str. Alecu Russo 1, bl. A, etajul 14..

Ordinea de zi a ședinței va cuprinde:

  1. Examinarea Cererii prealabile a avocatului Mazur Ion.
  2. Prezentarea raportului privind gradul de realizare a Planului de acțiuni de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2019.
  3. Aprobarea Planului de acțiuni de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2020.
  4. Aprobarea Raportului de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2019.
  5. Dezbateri privind necesitatea alocării unităților suplimentare de parajurişti ce vor activa în sistemul de asistenţă juridică garantată de stat pe parcursul anului 2020.
  6. Dezbateri privind necesitatea revizuirii cadrului normativ și a criteriilor de selectare a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat.
  7. Diverse.