08.12.2023 | 05:03
RO RU EN

Noutăți

Ședința Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat din 17 ianuarie 2023

Cele mai relevante subiecte care au fost discutate în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat:

1.Selectarea candidatului pentru funcția de director executiv al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat.

În rezultatul concursului, în funcţia de director executiv al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat a fost numit dl Darii Lilian.

2.Prezentarea raportului privind gradul de realizare a Planului de acțiuni de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2022.

3.Dezbateri privind structura raportului anual de activitate în sistemul de asistență juridică garantată de stat.

4.Aprobarea cuantumului remunerației fixe lunare a para-juriștilor.

Cuantumul remunerației fixe lunare a para-juriștilor a fost stabilit în valoare de 4100 lei (brut). Cuantumul remunerației fixe lunare a para-juriștilor, stabilit, se va aplica începând cu data de 01 februarie 2023.

5.Actualizarea componenței nominale a Comisiei de concurs privind selectarea avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat în raza de activitate a Oficiului Teritorial Bălți.

Componenta comisiei de concurs Nr. 2 privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat în raza de activitate a Oficiului Teritorial Bălți, este constituită, după cum urmează:

1.Mihai LUPU – reprezentant al Consiliului Naţional;

2 Diana SANDULEAC – reprezentant al Uniunii Avocaţilor;

3.Victor GRIJUC – coordonator al Oficiului Teritorial Bălţi.

6.Dezbateri privind necesitatea alocării unităților suplimentare de para-juriști ce vor activa în sistemul de asistență juridică garantată de stat pe parcursul anului 2023.

Lista para-juriștilor a fost suplinită cu 2 unități la Oficiul Teritorial Bălți al CNAJGS, în vederea eficientizării acordării asistenței juridice primare garantate de stat pentru anul 2023.