15.04.2021 | 01:42
RO RU EN

Noutăți

Ședința Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat din data de 18 februarie 2021

La data de 18 februarie 2021 a avut loc ședința Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, în cadrul căreia au fost discutate următoarele subiecte:

1.Prezentarea raportului privind gradul de realizare a Planului de acțiuni de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2020.

2.Aprobarea Raportului de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2020.Raportul poate fi vizualizat aici.

3.Aprobarea Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anii 2021-2023.Strategia poate fi vizualizată aici.

4.Aprobarea Planului de acțiuni de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2021.Planul poate fi vizualizat aici.

5.Aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat, aprobat prin Hotărârea CNAJGS nr. 22 din 19.12.2008.

6.Examinarea posibilității aprobării cuantumului remunerației avocaților publici.

9.Dezbateri privind unele deficiențe apărute în legătură cu încheierea, suspendarea și prelungirea contractelor cu avocații care acordă asistență juridică garantată de stat la cerere.

10.Dezbateri privind modul de repartizare a cauzelor către avocați de către Oficiilor teritoriale.

11.Dezbateri privind necesitatea alocării unităților suplimentare de parajurişti ce vor activa în sistemul de asistenţă juridică garantată de stat pe parcursul anului 2021.

12.Examinarea cererii prealabile privind anularea Deciziei OT Cahul nr. 680/ACP din 19.05.2020 privind acordarea asisnteței juridice garantate de stat.

13.Actualizarea informației cu privire la parteneriatele CNAJGS.

Cu referire la subiectul 5 din ordinea de zi a ședinței - Aprobarea modificărilor la pct. 3, partea dispozitivă din primul alineat al Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat nr. 22/ 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 10-11, art. 29), înregistrat la Ministerul Justiției la 16 ianuarie 2009 cu numărul 640, textul “cu 40 de lei” se substituie cu textul “cu 50 de lei”, ținem să precizăm că, hotărârea CNAJGS cu privire la majorarea unității convenționale urmează a fi înregistrată la Ministerul Justiției și publicată în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare la data publicării, fără a avea caracter retroactiv.