19.10.2021 | 15:15
RO RU EN

Noutăți

Standardele de calitate ale activității avocaților în cauzele cu implicarea copiilor, discutate în cadrul unui șir de ateliere de lucru

În perioada 26-28 aprilie CNAJGS a continuat atelierele de lucru pentru avocați, cu tema “Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat acordate în cauzele cu implicarea copiilor”, organizate în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Pe parcursul a 3 zile, cca 75 de avocați au fost familiarizați cu procesul de monitorizare internă și externă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat și standardele de calitate menite să-i ghideze în activitatea desfășurată și să îmbunătățească protecția copilului în cauzele penale, contravenționale și civile.

“Aceste ateliere au scopul de a îmbunătăți asistența juridică garantată de stat prestată copiilor aflați în conflict cu legea, copiilor-victime, martori, dar și copiilor care au statut de parte în cauzele civile. Anterior au mai fost desfășurate instruiri care vizau asistența copiilor în cauze penale, dar în cauze civile sunt o noutate, standardele de calitate fiind elaborate și aprobate de CNAJGS în 2017 și ca urmare au fost inițiate aceste ateliere. Deja avocații sesizează și întreabă experții cu privire la diverse cazuri ce au în vizor copiii, ceea ce înseamnă că aceștia conștientizează utilitatea acestor standarde”, a declarat formatoarea Arina Țurcan, magistră în psihologie, avocată.

În cadrul atelierelor au fost discutate obiectul monitorizării interne și externe, cazuri practice ce au în vizor copii și standardele aplicabile menite să pună în prim-plan nevoile copilului și să asigure o prestație calitativă în apărarea drepturilor și intereselor acestora.

“Sunt recunoscătoare pentru organizarea acestor ateliere, mai ales că minorii necesită a fi susținuți atât juridic, cât și psihologic, iar relația avocat- beneficiar trebuie să se dezvolte la un nivel profesionist. Iar datorită monitorizării, orice avocat va ține cont de rigorile impuse în activitatea sa”, a menționat avocata Ludmila Armanu-Ghemu, participantă la atelier.

De la începutul anului 2017 și până în prezent, CNAJGS a înregistrat peste 1000 de beneficiari-copii ai asistenței juridice garantate de stat.

Atelierele de lucru “Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat acordate în cauzele cu implicarea copiilor” sunt organizate în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de CNAJGS cu suportul UNICEF Moldova.