18.04.2024 | 04:10
RO RU EN

Noutăți

Sinteza ședinței CNAJGS din 15 decembrie 2014
La data de 15 decembrie 2014 a avut loc ședința Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat. În cadrul ședinței, Consiliul a a aprobat:1. Strategia...
Conferinţa Internaţională "Calitatea asistenței juridice garantate de stat"
În perioada 12-13 decembrie 2014, la Kiev, Ucraina a avut loc Conferinţa Internaţională “Calitatea asistenței juridice garantate de stat”. Scopul conferințe...
CNAJGS anunţă concurs de selectare a parajuriştilor pentru acordarea asistenţei juridice primare
Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat anunţă concurs de selectare a parajuriştilor pentru acordarea asistenţei juridice primare. POZIŢII ÎNAINT...
Conferința națională "Sistemul de asistență juridică garantată de stat. Perspective și provocări"
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, în colaborare și cu suportul Fundației “Soros-Moldova” a organizat, la 04 decembrie 2014, Conf...
CNAJGS anunţă concurs de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat anunță concurs de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat. La concurs...
Oficiul Teritorial Cahul al CNAJGS anunţă concurs de selectare a unui avocat public
N.B: Avocații publici care vor fi selectați vor acorda asistență juridică garantată de stat în toate raioanele din jurisdicţia OT Cahul.SARCINILE DE BAZĂavocatul publi...
Oficiul Teritorial Comrat al CNAJGS anunţă concurs de selectare a unui avocat public
SARCINILE DE BAZĂavocatul public desfăşoară activitate de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură, acordă asistenţă juridică calificată în temeiul Legii cu p...
CNAJGS anunţă concurs de achiziţionare a serviciilor de editare şi tipărire a unui ghid şi pliante informative
CNAJGS anunţă concurs de achiziţionare a serviciilor de editare şi tipărire: Unei lucrări, în tiraj de 250 exemplare, dimensiuni 16x24, copertă tare, color.Calendare ...
Concurs de achiziţionare a serviciilor de editare şi tipărire
În cadrul proiectului “O calitate mai bună a asistenţei juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către CNAJGS, în parteneriat cu reprezen...
Thumb small 1415091003
Consolidarea capacităţii avocaţilor în acordarea asistenţei juridice victimelor torturii, bărbați și femei cu dizabilităţi mentale
La data de 1 noiembrie 2014 a demarat proiectul “Consolidarea capacităţii avocaţilor în acordarea asistenţei juridice victimelor torturii, bărbați și femei cu dizab...