18.04.2024 | 03:29
RO RU EN

Noutăți

Concurs de selectare a unui expert

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat anunţă concurs de selectare a unui expert pentru “Elaborarea instrumentelor de verificare a eligibilităţii pentru asistenţa juridică garantată de stat”

Documentele care vor fi prezentate de către experţi:
1. CV-ul actualizat;
2. Scrisoarea de intenţie;
3. Oferta financiară în care se va indica numărul de zile necesar pentru efectuarea studiului şi costul estimat;
4. Planul studiului.

Toate documentele prezentate trebuie să fie semnate de aplicant. Documentele se prezintă în limba de stat şi se depun la adresa Aparatului administrativ al CNAJGS (str. A. Russo nr.1, bl. A, bir. 94) sau în format electronic la adresa de email aparat@cnajgs.md

Data limită pentru depunerea dosarelor este 17 iunie 2014.