08.12.2023 | 05:50
RO RU EN

Noutăți

Reprezentanţi ai CoE în Moldova în vizită la CNAJGS

La data de 06 august 2014 la sediul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (în continuare CNAJGS) a avut loc o vizita a reprezentanților Oficiului Consiliului Europei în Moldova (în continuare CoE) în persoana Şefului Oficiului CoE în Moldova, Ghenadie BARBA şi Asistentei în cadrul Oficiului CoE din Moldova, Inesa DOROGAN.

În cadrul ședinței desfășurate s-a abordat subiectul accesului femeilor la justiție. La discuții au participat din partea CNAJGS președintele CNAJGS, Victor ZAHARIA, Directorul executiv al CNAJGS, Lilian DARII şi consultantul în cadrul Aparatului administrativ al CNAJGS, Olga RABEI. S-au prezentat date statistice cu privire la numărul de femei beneficiare de asistenţa juridică garantată de stat pe parcursul ultimilor 3 ani. Cifrele înregistrate demonstrează faptul că, numărul femeilor beneficiare este în creștere in comparație cu semestrul I al anului 2013.

În același context, din partea CNAJGS s-au punctat deficienţele întâmpinate la solicitarea de asistenţă juridică garantată de stat de către femeile aflate în dificultate (victime ale violenţei în familie, reclamante în cadrul unui proces civil privind decăderea din drepturile părintești etc.). De asemenea, s-au trecut în revistă unele aspecte ale calităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat.


statistica_privind_femeile_beneficiare_de_asistenta_juridica_garantata_de_stat_rom.docx