03.10.2022 | 06:01
RO RU EN

Noutăți

Sinteza ședinței CNAJGS din 15 decembrie 2014

La data de 15 decembrie 2014 a avut loc ședința Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat. În cadrul ședinței, Consiliul a a aprobat:
1. Strategia de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anii 2015-2017 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de activitate pentru anul 2015;
2. A actualizat Registrul național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat, precum și listele specializate de avocați care activează în cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat;
3. A aprobat măsurile ce urmează a fi întreprinse în legătură modificarea Legii nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească şi încetarea activității Oficiului teritorial Bender (Căușeni) al CNAJGS;
4.A aprobat completări la Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat (aprobat prin Hotărârea CNAJGS nr. 22 din 19 decembrie 2008) ce ţin de compensarea timpului avocaţilor în legătură cu deplasarea în altă localitate pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat;
5. A decis repartizarea parajuriștilor în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2015, astfel lista acestora se suplineşte cu 12 unităţi în raport cu anul 2014;
6. A actualizat componența comisiilor de concurs privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat. Totodată, Consiliului i-au fost prezentate rezultatele concursurilor de selectare a avocaților publici, precum și a avocaților la cerere pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat, desfășurate în luna decembrie 2014. Astfel, în urma aprecierii ca fiind organizat şi desfăşurat concursul de selectare a avocaţilor publici, cât și a avocaților la cerere pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat conform Regulamentului cu privire la concursul de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat (aprobat prin Hotărârea CNAJGS nr. 6 din 05 iunie 2008, cu modificările ulterioare), s-au aprobat Deciziile Comisiilor de concurs, prin care a fost selectat 1 avocat public, precum și 14 avocați la cerere pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat.