30.09.2023 | 10:16
RO RU EN

Noutăți

Ministerul Justiţiei anunţă concurs repetat pentru înaintarea ofertelor privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a 2 studii
Grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Justiţiei al RM, organizează un concurs, întru achiziţionarea serviciilor de elaborare a 2 studii în domeniul avocaturii:...
CNAJGS anunţă concurs de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat anunță concurs de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat. La concurs...
Reprezentanţi ai CoE în Moldova în vizită la CNAJGS
La data de 06 august 2014 la sediul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (în continuare CNAJGS) a avut loc o vizita a reprezentanților Oficiul...
OT Chişinău al CNAJGS anunţă prelungirea concursului de selectare a 2 avocaţi publici
DESCRIEREA POZIŢIEI Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-1...
Oficiul Teritorial Chişinău al CNAJGS anunţă concurs de selectare a 2 avocați publici
DESCRIEREA POZIŢIEI Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-1...
În atenţia avocaţilor de serviciu!
În cadrul proiectului operaţional “Fortificarea instrumentelor de gestionare şi asigurare a calităţii asistenţei juridice din Republica Moldova”, Programul de...
Şase ani din momentul intrării în vigoare a Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat
Astăzi, 1 iulie, se împlinesc 6 ani din momentul intrării în vigoare a Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat, care a stat la baza creării sistemului de...
Conferinţa Internaţională "Accesul la asistenţa juridică în sistemele de justiţie penale"
În perioada 24-26 iunie 2014, oraşul Johannesburg, Africa de Sud a fost gazda Conferinţei Internaţionale “Accesul la asistenţa juridică în sistemele de justiţie pen...
Curs de instruire pentru avocati pe tema "Discriminarea în accesul la educație"
Programul comun al Conisliului Europei și Uniunii Europene “Consolidarea capacității avocaților și activiștilor în domeniul drepturilor omului pentru aplicarea pe p...
Curs de instruire pentru avocați "Discriminarea pe criteriu de sănătate mintală"
Programul comun al Conisliului Europei și Uniunii Europene “Consolidarea capacității avocaților și activiștilor în domeniul drepturilor omului pentru aplicarea pe p...