06.12.2021 | 13:24
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 23 din 27 decembrie 2018 cu privire la modificarea punctului 3 din Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărirea Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat nr.22 din 19 decembrie 2008
Hotărârea nr. 22 din 27 decembrie 2018 cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea nr. 21 din 27 decembrie 2018 cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărârea nr. 20 din 27 decembrie 2018 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărârea nr.19 din 27 decembrie 2018 cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea nr. 18 din 27 decembrie 2018 cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat