21.06.2024 | 02:32
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea Nr. 33 din 28 decembrie 2021 privind mandatarea dlui Darii Lilian, director executiv al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stata, în vederea semnării memorandumului de înțelegere cu Asociația Barourilor Americane, Inițiativa Pentru Supremația Legii
Hotărârea Nr. 32 din 28 decembrie 2021 cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea Nr. 31 din 28 decembrie 2021 cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a avocaților care nu mai acordă acest tip de asistenţă
Hotărârea Nr. 30 din 28 decembrie 2021 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărârea Nr. 29 din 28 decembrie 2021 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărârea Nr. 28 din 28 decembrie 2021 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea Nr. 27 din 28 decembrie 2021 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea Nr. 26 din 28 decembrie 2021 cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat(în raza de activitate a Oficiului teritorial Bălți)
Hotărârea nr. 25 din 12 octombrie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat nr. 33 din 27.12.2017 cu privire la stabilirea volumului de lucru atribuit avocaților publici
Hotărârea Nr. 24 din 12 octombrie 2021 cu privire la formarea comisiei în vederea monitorizării activității Oficiului Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat