24.02.2024 | 07:38
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea Nr. 15 din 19 februarie 2024 cu privire la aprobarea Raportului de activitate în sistemul de acordare o asistenței juridice garantate de stat pentra anul 2023
Hotărâre Nr. 9 din 26 ianuarie 2024 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru selectarea para-juriștilor în raza de activitate a Oficiului teritorial Bălți și Oficiului teritorial Cahul
Hotărâre Nr. 7 din 26 ianuarie 2024 Cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărâre Nr. 6 din 26 ianuarie 2024 Cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărâre Nr. 5 din 26 ianuarie 2024 Cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărâre Nr. 4 din 26 ianuarie 2024 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărâre Nr. 3 din 26 ianuarie 2024 Cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a persoanelor care nu mai acordă acest tip de asistenţă
Hotărâre Nr. 2 din 26 ianuarie 2024 cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat
Hotărâre Nr. 1 din 26 ianuarie 2024 cu privire la aprobarea deciziei Comisiei de concurs privind selectarea avocaților publici pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat
Hotărâre Nr. 14 din 26 ianuarie 2024 cu privire la aprobarea modelului confirmării privind întâlnirea avocatului cu beneficiarul de asistență juridică calificată garantată de stat pe cauze civile și contencios administrativ