22.07.2024 | 08:35
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea Nr.18 din 22 noiembrie 2022 cu privire la formarea comisiei în vederea monitorizării activității coordonatorului Oficiului Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
Hotărârea Nr.17 din 22 noiembrie 2022 cu privire la obligativitatea avocaților care acordă asistență juridica garantată de stat de a incărca dosarele în apărare în format electronic la depunerea rapoartelor de activitate
Hotărârea Nr.16 din 22 noiembrie 2022 cu privire la aprobarea standardelor de calitate ale activității avocaților care acordă asistentă, juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în procesul penal, contravențional și civil
Hotărârea Nr.15 din 22 noiembrie 2022 cu privire la stabilirea cuantumului remunerației fixe lunare a avocaților publici
Hotărârea Nr. 14 din 17 octombrie 2022 cu privire la repartizarea unităților suplimentare de para-juriști în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2022
Hotărârea Nr. 13 din 16 septembrie 2022 cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat în raza de activitate a Oficiului teritorial Chișinău al Consiliului National pentru Asistenta Juridica Garantată de Stat
Hotărârea Nr. 12 din 16 septembrie 2022 privind asigurarea interimatului funcției de director executiv al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
Hotărârea Nr. 9 din 22 iunie 2022 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărârea Nr. 8 din 22 iunie 2022 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărârea Nr. 7 din 22 iunie 2022 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor