22.07.2024 | 08:58
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 47 din 22 decembrie 2015 Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs ad-hoc privind selectarea avocaţilor publici pentru unităţile vacante în circumscripţia Oficiului teritorial Bălţi
Hotărârea nr. 46 din 22 decembrie 2015 Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru selectarea parajuriștilor în raza de activitate a Oficiului teritorial Cahul
Hotărârea nr. 45 din 22 decembrie 2015 Cu privire la aprobarea listei avocaților care au dat dovadă de cea mai mare diligenţă în acordarea asistenţei juridice garantate de stat în anul 2015, pentru acordarea diplomelor de menţiune
Hotărârea nr. 44 din 22 decembrie 2015 Cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat a avocaților care nu mai acordă acest tip de servicii
Hotărârea nr. 43 din 22 decembrie 2015 Cu privire la actualizarea listei avocaților specializați în acordarea asistenţei juridice garantate de stat persoanelor victime ale infracţiunilor
Hotărârea nr. 42 din 22 decembrie 2015 Cu privire la actualizarea listei avocaţilor specializaţi în acordarea asistenţei juridice garantate de stat persoanelor cu dizabilităţi mentale
Hotărârea nr. 41 din 22 decembrie 2015 Cu privire la actualizarea listei avocaţilor specializaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat solicitanţilor de azil, refugiaţilor, beneficiarilor de protecţie umanitară, apatrizilor şi solicitanţilor al statutului de apatrid
Hotărârea nr. 40 din 22 decembrie 2015 Cu privire la actualizarea listei de avocaţi specializaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea nr. 39 din 22 decembrie 2015 Cu privire la actualizarea Registrului naţional al persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat
Hotărârea nr. 38 din 22 decembrie 2015 Cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs cu privire la selectarea avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat la cerere şi suplinirea listei avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat