22.07.2024 | 07:32
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotrărârea Nr. 21 din 18 decembrie 2020, privind desemnarea dlui PISARENCO Constantin, în vederea reprezentării Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat în instanțele de judecată în cauza lon Mazur împotriva CNAIGS
Hotărârea Nr. 22 din 18 decembrie 2020, privind desemnarea dlui PISARENCO Constantin, în vederea reprezentării Consiliului Național pentru Asistentă juridică Garantată de Stat în instanțele de judecată în cauza Alexandru Mițcul împotriva CNAJGS
Hotărârea Nr. 20 din 18 decembrie 2020, privind mandatarea dlui DARII Lilian, director executiv al CNAIGS, de a semna cu Agenția de Guvernare Electronică contractul-tip privind utilizarea serviciilor electronice din posesia Agenției de Guvernare Electronice și Acordul de colaborare cu Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova în legătură cu elaborarea platformei de instruire la distanță a para-juriștilor
Hotărârea Nr. 19 din 18 decembrie 2020, privind desemnarea membrului Consiliului de Mediere de către Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
Hotărârea Nr. 19 din 18 decembrie 2020, privind desemnarea membrului Consiliului de Mediere de către Consiliul Național pentru Asistenă Juridică Garantată de Stat
Hotărârea Nr. 18 din 18 decembrie 2020, Cu privire Ia actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea nr. 17 din 18 decembrie 2020, cu privire Ia excluderea din Registrul național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat și avocaților care nu mai acordă acest tip de asistență juridică garantată de stat
Hotărârea nr. 16 din 18 decembrie 2020, cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridice garantate de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea nr.15 din 18 decembrie 2020, cu privire la actuolizarea listei de avocați specializați care acordă asistență jaridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărârea nr. 14 din 18 decembrie 2020, Cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistentă juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid