06.12.2021 | 13:29
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 37 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2016 de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anii 2015-2017
Hotărârea nr. 36 din 09 decembrie 2015 cu privire la modificarea contractului tip cu privire la acordarea asistenţei juridice calificate garantată de stat de către avocaţi la cerere
Hotărârea nr. 35 din 09 decembrie 2015 cu privire la modificarea Hotărârii nr. 42 din 15 decembrie 2014 cu privire la transferul unităților de personal de la Oficiului Teritorial Bender (Căușeni) către Oficiul Teritorial Chișinău
Hotărârea nr. 34 din 09 decembrie 2015 cu privire la deciderea repartizării a două unități de avocat public în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2016
Hotărârea nr. 33 din 09 decembrie 2015 cu privire la deciderea repartizării parajuriştilor în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2016
Hotărârea nr. 32 din 09 decembrie 2015 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru selectarea parajuriștilor în raza de activitate a Oficiului teritorial Cahul
HOTĂRÂRE nr. 31 din 22 septembrie 2015 cu privire la interpretarea pct. 3 subpunctul (1) și pct. 3 subpunctul (2) lit. d) din Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat , aprobat prin Hotărârea CNAJGS nr. 22 din 19.12.2008, cu modificările ulterioare.
HOTĂRÂRE Nr. 30 din 22 septembrie 2015 Cu privire la aprobarea Deciziilor Comisiilor de concurs cu privire la selectarea avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat la cerere şi suplinirea listei avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat
Hotărârea nr. 28 din 10 iulie 2015: cu privire la aprobarea exigențelor tehnice și de conținut pentru întocmirea și prezentarea de către avocații publici a notelor informative privind deficiențele în justiție ce au tangență cu dreptul la apărare
Hotărârea nr. 27 din 10 iulie 2015: cu privire la aprobarea instrumentelor de monitorizare internă și externă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat