06.12.2021 | 13:13
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

HOTĂRÎRE nr. 7 din 17 ianuarie 2020 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat nr. 22 din 19 decembrie 2008
HOTĂRÂRE Nr. 6 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat și avocaților care nu mai acordă acest tip de asistenţă juridică garantată de stat
Hotărâre Nr. 5 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărâre Nr. 4 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărâre Nr. 3 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărâre Nr. 2 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
HOTĂRÂRE Nr. 1 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la actualizarea Registrului naţional al persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat