06.12.2021 | 14:17
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 8 din 24.02.2015: cu privire la demersul Dlui P. Moscaliuc aferent solicitării de informare asupra unor aspecte ale procedurii de acordare a AJGS persoanelor lipsite şi limitate de capacitatea de exerciţiu
Hotărârea nr. 7 din 24.02.2015: aprobarea standardelor de calitate a activităţii avocaţilor care acordă AJGS pe cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea
Hotărârea nr. 6 din 24.02.2015: actualizarea componenţei Comisiei de concurs Nr. 2 privind selectarea avocaţilor pentru acordarea AJGS în raza de activitate a OT Bălţi
Hotărârea nr. 5 din 24.02.2015: aprobarea Deciziilor Comisiilor de concurs cu privire la selectarea avocaţilor şi a avocaţilor publici pentru acordarea AJGS
Hotărârea nr. 4 din 24.02.2015: aprobarea Curriculumului de instruire continuă a avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor victime sau martori ai infracţiunii
Hotărârea nr. 3 din 24.02.2015: formarea GL pentru evaluarea mecanismului de acordare a asistenţei juridice de urgenţă
Hotărârea nr. 2 din 24.02.2015: aprobarea Raportului anual privind activitatea OT ale CNAJGS
Hotărârea nr. 1 din 24.02.2015: aprobarea Raportului de activitate al CNAJGS pentru anul 2014