29.03.2023 | 20:23
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea Nr. 9 din 22 iunie 2022 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărârea Nr. 8 din 22 iunie 2022 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărârea Nr. 7 din 22 iunie 2022 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea Nr. 6 din 22 iunie 2022 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea Nr. 5 din 22 iunie 2022 privind aprobarea instrucțiunii privind mecanismul de cooperare intersectorial în cazurile de violență în familie
Hotărârea Nr. 4 din 22 iunie 2022 privind aprobarea acordului de cooperare intersectorială și abordarea integrată a copiilor victime, martori ai infracțiunilor în cadrul Centrelor regionale de asistență integrată a copiilor victime, martori ai infracțiunilor
Hotărârea Nr. 11 din 22 iunie 2022 cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea Nr. 10 din 22 iunie 2022 cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a persoanelor care nu mai acordă acest tip de asistenţă