01.10.2023 | 21:49
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr.18 din 20 iulie 2017 cu privire la aprobarea modului de desfășurare a concursului de selectare a candidatului la funcția de director executiv al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
Hotărârea nr.17 din 20 iulie 2017 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura de solicitare și desemnare a avocatului pentru acordarea asistenței juridice de urgență aprobat prin Hotărârea Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat nr.8 din 19 mai 2009
Hotărârea nr. 16 din 20 iulie 2017 cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs cu privire la selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat la cerere și suplinirea listei avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea nr. 15 din 20 iulie 2017 cu privire la excluderea din Registrul național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a avocaților care nu mai acordă acest tip de servicii
Hotărârea nr.14 din 20 iulie 2017 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați în acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea nr. 13 din 20 iulie 2017 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați în acordarea asistenței juridice garantate de stat persoanelor cu dizabilități mentale
Hotărârea nr.12 din 20 iulie 2017 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil
Hotărârea Nr.11 din 20 iulie 2017 cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea nr.10 din 20 iulie 2017 cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat