06.12.2021 | 13:41
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărâre Nr. 9 din 12 iulie 2018 Cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărâre Nr. 8 din 12 iulie 2018 Cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărâre Nr. 7 din 12 iulie 2018 Cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
HOTĂRÂRE Nr. 6 din 12 iulie 2018 Cu privire la actualizarea Registrului naţional al persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat
HOTĂRÂRE Nr. 15 din 12 iulie 2018 Cu privire la aprobarea componenței Comisiei de monitorizare externă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat
HOTĂRÂRE Nr. 14 din 12 iulie 2018 Cu privire la actualizarea componenţei comisiei de concurs privind selectarea avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat în raza de activitate a Oficiului teritorial Comrat
HOTĂRÂRE Nr. 13 din 12 iulie 2018 Cu privire la aprobarea formelor actelor de obţinere şi acordare a asistenţei juridice garantate de stat
HOTĂRÂRE Nr. 12 din 12 iulie 2018 privind desemnarea membrului supleant Consiliului de Mediere de către Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
HOTĂRÂRE Nr. 11 din 12 iulie 2018 Cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat a avocaților care nu mai acordă acest tip de servicii
Hotărâre Nr. 10 din 12 iulie 2018 Cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor