30.11.2022 | 18:52
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 35 din 15.12.2014: excluderea din Registrul Naţional a persoanelor care nu mai acordă AJGS
Hotărârea nr. 34 din 15.12.2014: actualizarea listei de avocaţi specializaţi să acorde AJGS persoanelor victime ale infracţiunilor
Hotărârea nr. 32 din 15.12.2014: actualizarea listei de avocaţi specializaţi să acorde AJGS soicitanţilor de azil, refugiaţilor, beneficiarilor de protecţie umanitară, apatrizilor şi solicitanţilor de apatrid
Hotărârea nr. 31din 15.12.2014: actualizarea listei de avocaţi specializaţi să acorde AJGS persoanelor cu dezabilităţi mentale
Hotărârea nr. 31din 15.12.2014: actualizarea listei de avocaţi specializaţi să acorde AJGS copiilor
Hotărârea nr. 30 din 15.12.2014: actualizarea Registrului persoanelor autorizate să acorde AJGS
Hotărârea nr. 28 din 29.10.2014: cu privire la aprobarea raportului trimestrial privind activitatea OT ale CNAJGS
Hotărârea nr. 26 din 29.10.2014: cu privire la abrogarea Hotărîrii nr. 18 din 15 iulie 2014
Hotărârea nr. 25 din 29.10.2014: deciderea reapartizării a 2 unităţi de avocat public în sistemul de acordare a AJGS
Hotărârea nr. 24 din 29.10.2014: aprobarea metodologiei actualizate de planificare a cheltuielilor pentru AJGS