06.12.2021 | 13:57
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărâra Nr. 19 din 18 decembrie 2020, privind desemnarea membrului Consiliului de Mediere de către Consiliul Național pentru Asistenă Juridică Garantată de Stat
Dispoziția nr. 1 din 12 noiembrie 2020, privind desemnarea persoanei care va asigura interimatul funcției de președinte
Hotărârea nr. 12 din 04 iunie 2020, cu privire Ia aproborea Deciziei Comisie de concars ad-hoc privind reexaminarea dosarului de participare Ia concurs pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat Ia cerere în raza de activitate a Oficiului Teritorial Chișinău și reevaluarea candidatului Mazur Ion
Hotărârea nr. 11 din 26 februarie 2020 cu privire la necesitatea alocării unităților suplimentare de para-juriști în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat.
Hotărârea CNAJGS nr. 9 din 26 februarie 2020 cu privire la aprobarea raportului de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2019
Hotărârea nr. 8 din 26 februarie 2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2020 de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anii 2018-2020
HOTĂRÂRE nr. 10 din 26 februarie 2020 cu privire la examinarea cererii prealabile a avocatului Mazur Ion referitor la anularea hotărârii CNAJGS nr. 19 din 20 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs cu privire la selectarea avocatului public și avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat la cerere, şi suplinirea listei avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat.
HOTĂRÎRE nr. 7 din 17 ianuarie 2020 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat nr. 22 din 19 decembrie 2008
HOTĂRÂRE Nr. 6 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat și avocaților care nu mai acordă acest tip de asistenţă juridică garantată de stat
Hotărâre Nr. 5 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor