23.07.2024 | 15:14
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 34 din 04.10.2013 (Cu privire la aprobarea Raportului de monitorizare a activităţii Oficiului Teritorial Cahul al CNAJGS)
Hotărârea nr. 33 din 04.10.2013 (Cu privire la aprobarea componenţei comisiilor de concurs privind selectarea avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat)
Hotărârea nr. 30 din 12.07.2013 (privind desemnarea dlui Mihai Lupu, membru al CNAJGS în vederea reprezentării Consiliului în instanţele de judecată în cauza Grosu Eugen împotriva CNAJGS)
Hotărârea nr. 29 din 12.07.2013 (Cu privire la actualizarea listei avocaţilor specializaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat solicitanţilor de azil, refugiaţilor, beneficiarilor de protecţie umanitară, apatrizilor şi solicitanţilor de apatrid)
Hotărârea nr. 28 din 12.07.2013 (Cu privire la actualizarea listei de avocaţi specializaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor)
Hotărârea nr. 27 din 12.07.2013 (Cu privire la actualizarea listei avocaţilor specializaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilităţi mentale)
Hotărârea nr. 26 din 12.07.2013 (Cu privire la actualizarea Registrului naţional al persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat)
Hotărârea nr. 25 din 12.07.2013 (Cu privire la suplinirea listei avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat la cerere)
Hotărârea nr. 24 din 11.06.2013 (suplinirea listei avocaţilor care acordă ajgs la cerere)
Hotărârea nr. 23 din 11.06.2013 (instituirea Comisiei de monitorizare a activităţii OT Cahul al CNAJGS)