06.12.2021 | 14:06
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 26 din 25 iunie 2015: cu privire la excluderea din Registrul național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a avocaților care nu mai acordă acest tip de servicii
Hotărârea nr. 25 din 25 iunie 2015: cu privire la actualizarea listei avocaților specializați în acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea nr. 24 din 25 iunie 2015: cu privire la actualizarea listei avocaților specializați în acordarea asistenței juridice garantate de stat persoanelor cu dizabilități mentale
Hotărârea nr. 23 din 25 iunie 2015: cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărârea nr. 22 din 25 iunie 2015: cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea nr. 21 din 25 iunie 2015: cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea nr. 20 din 25 iunie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea calității asistenței juridice calificate garantate de stat acordate de către avocați
Hotărârea nr. 19 din 9 iunie 2015 cu privire la aprobarea standardelor de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele penale