14.08.2022 | 22:21
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 23 din 27 decembrie 2017 cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea nr. 22 din 27 decembrie 2017 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2018 de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anii 2018-2020
Hotărârea nr. 21 din 27 decembrie 2017 cu privire la aprobarea Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anii 2018-2020
Hotărârea nr.20 din 02 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea Curricumului de instruire continuă a avocaților care acorda asistență juridică garantată de stat pe cauzele civile cu implicarea copiilor și a Curricumului de instruire continuă a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele contravenționale cu implicarea copiilor
Dispoziția Președintelui CNAJGS nr. 3 din 20 octombrie 2017 privind desemnarea persoanei ca reprezentant al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat în instanțele de judecată
Hotărârea nr.19 din 26 septembrie 2017 cu privire la numirea în funcție a directorului executiv al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
Hotărârea nr.18 din 20 iulie 2017 cu privire la aprobarea modului de desfășurare a concursului de selectare a candidatului la funcția de director executiv al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
Hotărârea nr.17 din 20 iulie 2017 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura de solicitare și desemnare a avocatului pentru acordarea asistenței juridice de urgență aprobat prin Hotărârea Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat nr.8 din 19 mai 2009
Hotărârea nr. 16 din 20 iulie 2017 cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs cu privire la selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat la cerere și suplinirea listei avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea nr. 15 din 20 iulie 2017 cu privire la excluderea din Registrul național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a avocaților care nu mai acordă acest tip de servicii