06.12.2021 | 12:40
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 26 din 25 iunie 2015: cu privire la excluderea din Registrul național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a avocaților care nu mai acordă acest tip de servicii
Hotărârea nr. 25 din 25 iunie 2015: cu privire la actualizarea listei avocaților specializați în acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea nr. 24 din 25 iunie 2015: cu privire la actualizarea listei avocaților specializați în acordarea asistenței juridice garantate de stat persoanelor cu dizabilități mentale
Hotărârea nr. 23 din 25 iunie 2015: cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărârea nr. 22 din 25 iunie 2015: cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea nr. 21 din 25 iunie 2015: cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea nr. 20 din 25 iunie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea calității asistenței juridice calificate garantate de stat acordate de către avocați
Hotărârea nr. 19 din 9 iunie 2015 cu privire la aprobarea standardelor de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele penale
Hotărârea nr. 18 din 19.05.2015: privind desemnarea dlui Mihail Lupu, membru al CNAJGS în vederea reprezentării Oficiului teritorial Chișinău în instanțele de judecată în cauza Ctitor Natalia împotriva Oficiului teritorial Chișinău al CNAJGS
Hotărârea nr. 17 din 19.05.2015: privind aprobarea managerului proiectului "O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor", implimentat de către CNAJGS, în parteneriat cu reprezentanța UNICEF în Republica Moldova