06.12.2021 | 13:03
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 20 din 22 iulie 2016 privind actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statului de apatrid
Hotărârea nr. 19 din 22 iulie 2016 privind actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea nr. 18 din 22 iulie 2016 privind actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea nr. 17 din 22 iulie 2016 privind excluderea din Registrul național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a avocaților care nu mai acordă acest tip de servicii
Hotărârea nr. 16 din 24 iunie 2016 privind desemnarea în funcția de coordonator al Oficiului teritorial Cahul al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
Dispoziția președintelui nr. 2 privind desemnarea persoanei care va asigura interimatul funcției de președinte
Hotărârea nr. 9 din 31 martie 2016 Cu privire la aprobarea formei de confirmare a întrevederii avocatului cu beneficiarul asistenţei juridice calificate garantate de stat care se află în locurile de detenţie
Hotărârea nr. 8 din 31 martie 2016 Cu privire la aprobarea formei raportului anual privind activitatea Oficiului teritorial al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
Hotărârea nr. 7 din 31 martie 2016 Cu privire la aprobarea formei raportului trimestrial privind activitatea Oficiului teritorial al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
Hotărârea nr. 6 din 31 martie 2016 Cu privire la aprobarea Deciziilor Comisiilor de concurs cu privire la selectarea avocaţilor publici și avocaților care acordă asistenţă juridică garantată de stat la cerere şi suplinirea listei avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat