23.07.2024 | 15:47
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 12 din 14.03.2013 (aprobarea modelului contractului incheiat cu parajuristii)
Hotărârea nr. 11 din 14.03.2013 (aprobarea componenţei Comisiilor de concurs pentru selectarea parajuriştilor)
Decizia nr. 1 din 14.03.2013 (desemnarea în funcţia de preşedinte interimar al CNAJGS)
Hotărârea nr. 9 din 15.02.2013 (suplinirea listei avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat la cerere)
Hotărârea nr. 8 din 15.02.2013 (formarea grupului de lucru pentru elaborarea criteriilor (standardelor) de stabilire a complexităţii cauzelor)
Hotărârea nr. 7 din 15.02.2013 (aprobarea conceptului criteriilor de selectare a avocaţilor care acordă asistenţă juridică calificată garantată de stat)
Hotărârea nr. 6 din 15.02.2013 (formarea grupului de lucru pentru modificarea legislaţiei în domeniul asistenţei juridice primare)
Hotărârea nr. 5 din 15.02.2013 (stabilirea numărului de parajurişti ce vor activa în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2013)
Hotărârea nr. 4 din 15.02.2013 (aprobarea cuantumului remunerării parajuriştilor)
Hotărârea nr. 3 din 15.02.2013 (aprobarea Planului de acţiuni al CNAJGS pentru anul 2013)