22.02.2024 | 22:53
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Dispiziție Nr. 2 din 1 septembrie 2023 cu privire la crearea grupului de lucru responsabil pentru procesul de racordare a cadrului normativ-juridic şi practicilor naţionale de acordare a asistenţei juridice garantate de stat la legislaţia Uniunii Europene.
Hotărârea Nr. 26 din 21 iulie 2023 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărârea Nr. 25 din 21 iulie 2023 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea Nr. 24 din 21 iulie 2023 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărârea Nr. 23 din 21 iulie 2023 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea Nr. 22 din 21 iulie 2023 cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea Nr. 21 din 21 iulie 2023 cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a persoanelor care nu mai acordă acest tip de asistenţă
Hotărârea Nr. 19 din 15 mai 2023 privind actualizarea Planului de acțiuni pentru anul 2023 de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anii 2021-2023, aprobat prin hotărârea nr. 13 din 24 februarie 2023
Hotărârea Nr. 20 din 15 mai 2023 cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat în raza de activitate a Oficiului teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
Hotărârea Nr.18 din 24 februarie 2023 cu privire la respingerea cererii prealabile a dlui Donos Tudor