15.04.2021 | 01:45
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

HOTĂRÂRE nr. 10 din 26 februarie 2020 cu privire la examinarea cererii prealabile a avocatului Mazur Ion referitor la anularea hotărârii CNAJGS nr. 19 din 20 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs cu privire la selectarea avocatului public și avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat la cerere, şi suplinirea listei avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat.
HOTĂRÎRE nr. 7 din 17 ianuarie 2020 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat nr. 22 din 19 decembrie 2008
HOTĂRÂRE Nr. 6 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat și avocaților care nu mai acordă acest tip de asistenţă juridică garantată de stat
Hotărâre Nr. 5 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărâre Nr. 4 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărâre Nr. 3 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărâre Nr. 2 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
HOTĂRÂRE Nr. 1 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la actualizarea Registrului naţional al persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat
HOTĂRÂRE Nr. 19 din 20 decembrie 2019 Cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs cu privire la selectarea avocatului public și avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat la cerere, şi suplinirea listei avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat
HOTĂRÂRE Nr. 17 din 10 septembrie 2019 Cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs cu privire la selectarea avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat la cerere şi suplinirea listei avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de sta