01.10.2023 | 21:30
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea Nr. 6 din 17 ianuarie 2023 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea Nr. 5 din 17 ianuarie 2023 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea Nr. 4 din 17 ianuarie 2023 cu privire la actualizarea componenței nominale a Comisiei de concurs privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat în raza de activitate a Oficiului teritorial Bălți
Hotărârea Nr. 3 din 17 ianuarie 2023 cu privire la repartizarea unităților de para-juriști în sistemul de acordare asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2023
Hotărârea Nr. 2 din 17 ianuarie 2023 cu privire la aprobarea cuantumului remunerației fixe lunare a para-juriștilor
Hotărârea Nr. 1 din 17 ianuarie 2023 cu privire la numirea în funcție a directorului executiv al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
Hotărârea Nr. 11 din 17 ianuarie 2023 cu privire la contractului-tip încheiat cu șeful biroului asociat de avocați publici
Hotărârea Nr. 10 din 17 ianuarie 2023 cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea Nr.18 din 22 noiembrie 2022 cu privire la formarea comisiei în vederea monitorizării activității coordonatorului Oficiului Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
Hotărârea Nr.17 din 22 noiembrie 2022 cu privire la obligativitatea avocaților care acordă asistență juridica garantată de stat de a incărca dosarele în apărare în format electronic la depunerea rapoartelor de activitate