25.06.2022 | 01:24
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea Nr. 16 din 12 iulie 2021 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărârea Nr. 15 din 12 iulie 2021 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărârea Nr. 14 din 12 iulie 2021 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea Nr. 13 din 12 iulie 2021 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea Nr. 12 din 12 iulie 2021 cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a avocaților care nu mai acordă acest tip de asistenţă
Hotărârea Nr. 11 din 12 iulie 2021 cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea Nr. 10 din 12 iulie 2021 cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat
Hotărârea Nr. 9 din 27 aprilie 2021 cu privire la formarea grupului de lucru cu privire la îmbunătățirea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice calificate garantate de stat
Hotărârea Nr. 8 din 27 aprilie 2021 cu privire la examinarea cererii prealabilele a reclamantului Tofan Marin
Hotărârea Nr. 7 din 27 aprilie 2021 privind desemnarea dlui Pisarenco Constantin, în vederea reprezentării Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat în instanța de judecată în cauza Ilan Șor împotriva CNAJGS