22.07.2024 | 07:38
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărâre Nr. 6 din 26 ianuarie 2024 Cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărâre Nr. 5 din 26 ianuarie 2024 Cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărâre Nr. 4 din 26 ianuarie 2024 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărâre Nr. 3 din 26 ianuarie 2024 Cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a persoanelor care nu mai acordă acest tip de asistenţă
Hotărâre Nr. 2 din 26 ianuarie 2024 cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat
Hotărâre Nr. 1 din 26 ianuarie 2024 cu privire la aprobarea deciziei Comisiei de concurs privind selectarea avocaților publici pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat
Hotărâre Nr. 14 din 26 ianuarie 2024 cu privire la aprobarea modelului confirmării privind întâlnirea avocatului cu beneficiarul de asistență juridică calificată garantată de stat pe cauze civile și contencios administrativ
Hotărâre Nr.13 din 26 ianuarie 2024 cu privire la aprobarea modelului solicitării pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat persoanei juridice
Hotărâre Nr. 12 din 26 ianuarie 2024 Cu privire la aprobarea modelului deciziei privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat
Hotărâre nr. 11 din 26 ianuarie 2024 cu privire la aprobarea Codului de conduită, etică și integritate profesională al angajatului din cadrul sistemului de Asistență Juridică Garantată de Stat