22.10.2021 | 19:56
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea Nr. 11 din 12 iulie 2021 cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea Nr. 10 din 12 iulie 2021 cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat
Hotărârea Nr. 5 din 27 aprilie 2021 cu privire la actualizarea componenței nominale a Comisiilor de concurs privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat în raza de activitate a Oficiilor teritoriale: Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat
Hotărâra Nr. 9 din 27 aprilie 2021 cu privire la formarea grupului de lucru cu privire la îmbunătățirea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice calificate garantate de stat
Hotărâra Nr. 8 din 27 aprilie 2021 cu privire la examinarea cererii prealabilele a reclamantului Tofan Marin
Hotărâra Nr. 7 din 27 aprilie 2021 privind desemnarea dlui Pisarenco Constantin, în vederea reprezentării Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat în instanța de judecată în cauza Ilan Șor împotriva CNAJGS
Hotărâra Nr. 6 din 27 aprilie 2021 cu privire la stabilirea cuantumului remunerației fixe lunare a avocaților publici
Dispoziţie Nr. 1 din 27 aprilie 2021 cu privire la desemnarea persoanei care va asigura interimatul funcției de președinte
Hotărârea Nr. 4 din 18 februarie 2021 cu privire la rezultatul examinării cererii prealabile privind anularea deciziei Oficiului teritorial Cahul al CNAJGS nr. 0680/ACP din 19.05.2020
Hotărârea Nr. 3 din 18 februarie 2021 cu privire la modificarea punctului 3 din Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat nr. 22/2008