02.06.2023 | 22:31
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea Nr. 9 din 17 ianuarie 2023 cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a avocaților care nu mai acordă acest tip de asistenţă
Hotărârea Nr. 8 din 17 ianuarie 2023 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărârea Nr. 7 din 17 ianuarie 2023 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărârea Nr. 6 din 17 ianuarie 2023 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea Nr. 5 din 17 ianuarie 2023 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea Nr. 4 din 17 ianuarie 2023 cu privire la actualizarea componenței nominale a Comisiei de concurs privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat în raza de activitate a Oficiului teritorial Bălți
Hotărârea Nr. 3 din 17 ianuarie 2023 cu privire la repartizarea unităților de para-juriști în sistemul de acordare asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2023
Hotărârea Nr. 2 din 17 ianuarie 2023 cu privire la aprobarea cuantumului remunerației fixe lunare a para-juriștilor
Hotărârea Nr. 1 din 17 ianuarie 2023 cu privire la numirea în funcție a directorului executiv al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
Hotărârea Nr. 11 din 17 ianuarie 2023 cu privire la contractului-tip încheiat cu șeful biroului asociat de avocați publici