22.07.2024 | 08:31
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărâre Nr. 23 din 20 iunie 2024 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărâre Nr. 22 din 20 iunie 2024 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărâre Nr. 20 din 20 iunie 2024 cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a persoanelor care nu mai acordă acest tip de asistenţă
Hotărâre Nr. 18 din 3 aprilie 2024 privind aprobarea Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat
Hotărâre nr. 17 din 03 aprilie 2024 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2024 de implementare a Strategiei de dezvoltare a sistemului de asistență juridică garantată de stat
Hotărâre nr. 16 din 03 aprilie 2024 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de asistență juridică garantată de stat pentru anii 2024-2026
Hotărâre Nr.19 din 03 aprilie 2024 cu privire la repartizarea unităților suplimentare de para-juriști în sistemul de acordarea asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2024
Hotărâre Nr. 15 din 19 februarie 2024 cu privire la aprobarea Raportului de activitate în sistemul de acordare o asistenței juridice garantate de stat pentra anul 2023
Hotărâre Nr. 9 din 26 ianuarie 2024 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru selectarea para-juriștilor în raza de activitate a Oficiului teritorial Bălți și Oficiului teritorial Cahul
Hotărâre Nr. 7 din 26 ianuarie 2024 Cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale