18.02.2020 | 12:56
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 15 din 10 septembrie 2019 cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea nr. 14 din 10 septembrie 2019 cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărârea nr. 13 din 10 septembrie 2019 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărârea nr.12 din 10 septembrie 2019 cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea nr. 11 din 10 septembrie 2019 cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea CNAJGS nr. 18 din 10 septembrie 2019 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru selectarea para-juriștilor în raza de activitate a Oficiului teritorial Chișinău
HOTĂRÂRE Nr. 10 din 19 aprilie 2019 Cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs cu privire la selectarea avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat la cerere şi suplinirea listei avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat
HOTĂRÂRE Nr. 9 din 29 martie 2019 Cu privire la raportarea online obligatorie a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat
HOTĂRÂRE Nr. 8 din 29 martie 2019 Cu privire la actualizarea componenţei comisiei de concurs privind selectarea avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat în raza de activitate a Oficiului teritorial Chișinău
HOTĂRÂRE Nr. 7 din 29 martie 2019 Cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs cu privire la selectarea avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat la cerere şi suplinirea listei avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat