28.11.2021 | 16:13
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea Nr. 23 din 12 iulie 2021 cu privire la aplicarea obligatorie de către avocați a semnăturii electronice la prezentarea rapoartelor în format electronic
Hotărârea Nr. 22 din 12 iulie 2021 cu privire la repartizarea unităților suplimentare de para-juriști în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2021
Hotărârea Nr. 21 din 12 iulie 2021 privind desemnarea dlui Pisarenco Constantin, în vederea reprezentării Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat în instanța de judecată în cauza Tofan Marin împotriva CNAJGS și Comisia pentru etică și disciplină a Uniunii Avocaților
Hotărârea Nr. 20 din 12 iulie 2021 cu privire la formarea grupului de lucru privind formularea propunerilor în vederea modificării Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin hotărârea Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat nr. 22/2008
Hotărârea Nr. 18 din 12 iulie 2021 cu privire la aprobarea actului de monitorizare internă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat
Hotărârea Nr. 16 din 12 iulie 2021 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărârea Nr. 15 din 12 iulie 2021 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărârea Nr. 14 din 12 iulie 2021 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea Nr. 13 din 12 iulie 2021 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea Nr. 12 din 12 iulie 2021 cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a avocaților care nu mai acordă acest tip de asistenţă