06.12.2021 | 13:49
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 9 din 31 martie 2016 Cu privire la aprobarea formei de confirmare a întrevederii avocatului cu beneficiarul asistenţei juridice calificate garantate de stat care se află în locurile de detenţie
Hotărârea nr. 8 din 31 martie 2016 Cu privire la aprobarea formei raportului anual privind activitatea Oficiului teritorial al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
Hotărârea nr. 7 din 31 martie 2016 Cu privire la aprobarea formei raportului trimestrial privind activitatea Oficiului teritorial al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
Hotărârea nr. 6 din 31 martie 2016 Cu privire la aprobarea Deciziilor Comisiilor de concurs cu privire la selectarea avocaţilor publici și avocaților care acordă asistenţă juridică garantată de stat la cerere şi suplinirea listei avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat
Hotărârea nr. 15 din 31 martie 2016 Cu privire la deciderea redistribuirii unităților de avocat public în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat
Hotărârea nr. 14 din 31 martie 2016 Cu privire la aprobarea formei deciziei privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat
Hotărârea nr. 13 din 31 martie 2016 Cu privire la aprobarea formei registrului monitorizării externe a calității asistenței juridice calificate garantate de stat acordate de către avocați
Hotărârea nr. 12 din 31 martie 2016 Cu privire la aprobarea formei registrului monitorizării interne a calității asistenței juridice calificate garantate de stat acordate de către avocați
Hotărârea nr. 11 din 31 martie 2016 Cu privire la aprobarea formei cererii de acordare a asistenței juridice calificate garantate de stat
Hotărârea nr. 10 din 31 martie 2016 Cu privire la aprobarea formei deciziei privind refuzul de acordare a asistenței juridice calificate garantate de stat