29.03.2023 | 20:28
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea Nr. 5 din 22 iunie 2022 privind aprobarea instrucțiunii privind mecanismul de cooperare intersectorial în cazurile de violență în familie
Hotărârea Nr. 4 din 22 iunie 2022 privind aprobarea acordului de cooperare intersectorială și abordarea integrată a copiilor victime, martori ai infracțiunilor în cadrul Centrelor regionale de asistență integrată a copiilor victime, martori ai infracțiunilor
Hotărârea Nr. 11 din 22 iunie 2022 cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea Nr. 10 din 22 iunie 2022 cu privire la excluderea din Registrul naţional al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a persoanelor care nu mai acordă acest tip de asistenţă
DISPOZIȚIA Nr. 1 din 2 aprilie 2022 cu privire la desemnarea membrului permanent al comitetelor de coordonare a proiectului ,,Îmbunătățirea transparenței, responsabilitatea și accesul la sistemul judiciar"
Hotărârea Nr. 3 din 23 februarie 2022 cu privire la actualizarea componenței nominale a Comisiei de concurs privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat în raza de activitate a Oficiului teritorial Chișinău
Hotărârea Nr. 2 din 23 februarie 2022 privind aprobarea Planului de acțiuni de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2022
Hotărârea Nr. 1 din 23 februarie 2022 cu privire la aprobarea Raportului de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2021
Hotărârea Nr. 33 din 28 decembrie 2021 privind mandatarea dlui Darii Lilian, director executiv al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stata, în vederea semnării memorandumului de înțelegere cu Asociația Barourilor Americane, Inițiativa Pentru Supremația Legii
Hotărârea Nr. 32 din 28 decembrie 2021 cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat