06.12.2021 | 14:26
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 16 din 18 decembrie 2020, cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridice garantate de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea nr.15 din 18 decembrie 2020, cu privire la actuolizarea listei de avocați specializați care acordă asistență jaridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărârea nr. 14 din 18 decembrie 2020, Cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistentă juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărârea nr. 13 din 18 decembrie 2020, cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărâra Nr. 19 din 18 decembrie 2020, privind desemnarea membrului Consiliului de Mediere de către Consiliul Național pentru Asistenă Juridică Garantată de Stat
Dispoziția nr. 1 din 12 noiembrie 2020, privind desemnarea persoanei care va asigura interimatul funcției de președinte
Hotărârea nr. 12 din 04 iunie 2020, cu privire Ia aproborea Deciziei Comisie de concars ad-hoc privind reexaminarea dosarului de participare Ia concurs pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat Ia cerere în raza de activitate a Oficiului Teritorial Chișinău și reevaluarea candidatului Mazur Ion
Hotărârea nr. 11 din 26 februarie 2020 cu privire la necesitatea alocării unităților suplimentare de para-juriști în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat.
Hotărârea CNAJGS nr. 9 din 26 februarie 2020 cu privire la aprobarea raportului de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2019
Hotărârea nr. 8 din 26 februarie 2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2020 de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anii 2018-2020